XTransMonitoring

XTransMonitoring – Phần mềm giám sát và phân tích Sigtran Thu thập và phân tích thông tin mạng báo hiệu SS7 là công việc phức tạp do phải xử lý 1 lượng rất lớn thông tin có cấu trúc ở mức bits, với nhiều chuẩn khác nhau. Tuy nhiên, khả năng xây dựng dịch vụ…

X-EFB : Tài liệu điện tử cho ngành hàng không

XMobile Electrict Flight Bag Là phần mềm được phát triển trên nền tảng hợp tác giữa Xmobile và Cty tin học viễn thông hàng không (AITS) nhằm cung cấp cho đoàn bay bộ tài liệu điện tử (Electric Flight Bag)  khi thực hiện các chuyến bay của Vietnam Airlines. XEFB được sử dụng bởi hàng nghìn người…