XTransMonitoring

XTransMonitoring – Phần mềm giám sát và phân tích Sigtran Thu thập và phân tích thông tin mạng báo hiệu SS7 là công việc phức tạp do phải xử lý 1 lượng rất lớn thông tin có cấu trúc ở mức bits, với nhiều chuẩn khác nhau. Tuy nhiên, khả năng xây dựng dịch vụ…