X-EFB : Tài liệu điện tử cho ngành hàng không

XMobile Electrict Flight Bag Là phần mềm được phát triển trên nền tảng hợp tác giữa Xmobile và Cty tin học viễn thông hàng không (AITS) nhằm cung cấp cho đoàn bay bộ tài liệu điện tử (Electric Flight Bag)  khi thực hiện các chuyến bay của Vietnam Airlines. XEFB được sử dụng bởi hàng nghìn người…