Triển khai phần mềm báo cáo điện tử cho đoàn bay của Việt Nam Airlines

Những ngày cuối năm 2016, XMobile Việt Nam cùng đối tác Cty tin học viễn thông Hàng không Việt nam (AITS) đã cùng nhau nỗ lực và triển khai phần mềm EFlightFolder (code: XFlightTracker) vào hoạt động thực tế hàng ngày của tổ bay. Dự kiến với việc áp dụng quy trình và phần mềm…

X-EFB : Tài liệu điện tử cho ngành hàng không

XMobile Electrict Flight Bag Là phần mềm được phát triển trên nền tảng hợp tác giữa Xmobile và Cty tin học viễn thông hàng không (AITS) nhằm cung cấp cho đoàn bay bộ tài liệu điện tử (Electric Flight Bag)  khi thực hiện các chuyến bay của Vietnam Airlines. XEFB được sử dụng bởi hàng nghìn người…