Triển khai phần mềm báo cáo điện tử cho đoàn bay của Việt Nam Airlines

Những ngày cuối năm 2016, XMobile Việt Nam cùng đối tác Cty tin học viễn thông Hàng không Việt nam (AITS) đã cùng nhau nỗ lực và triển khai phần mềm EFlightFolder (code: XFlightTracker) vào hoạt động thực tế hàng ngày của tổ bay. Dự kiến với việc áp dụng quy trình và phần mềm…